Alpha Test : 14h00 07/03/2024

Open Beta : 14h00 09/03/2024

Máy Chủ Tam Hoàng

Thông tin Server

 • Exp : x2000
 • Exp Master : x50
 • Max Master : 600
 • Tỉ lệ Drop : 20%
 • Phiên bản : Season 6.9 Plus
 • Auto Reset in Game
 • Giới hạn Reset : 5 lần/ngày
 • Giới hạn Online : 3 Tài Khoản/PC
 • Antihack : Client + Server
 • Alpha Test : 14h00 Ngày 07-03-2024
 • Open Beta : 14h00 Ngày 09-03-2024

Tạo nhân vật

 • Đấu Sĩ (MG) : Cần 200 Level
 • Chúa Tể (DL) : Cần 250 Level
 • Thiết Binh (RF) : Cần 300 Level
 • Tạo NV mới : 0 Reset / 30000 Point
 • Tạo Guild : 10 Reset / 400 Level

Thông tin Sub

Thông tin / Sub 1 2 3
Quái vật
Giao dịch Không Không
Hòm đồ
PK (PvP) Không
Shop cá nhân Không Không
Chao Golbin Không Không

Các Tính Năng Trong Game

Thứ Tự Tính Năng InGame Ghi Chú
1 Nạp Tiền Tự Động All Sub
2 Đổi Giới Tính New All Sub
3 Đổi Tên New All Sub
4 Soi Trang Bị Người Chơi Khác All Sub
5 Chợ Trời All Sub
6 Tự Tìm Đường Thông Minh All Sub
7 Tập Hợp Team Party All Sub
8 Shop Item New All Sub
9 Đấu Giá Item New Sub - 1
10 Hệ Thống VipChar All Sub
11 Hệ Thống Nguyên Tố All Sub