MU Custom - Máy chủ Chí Tôn | ⓒ Webzen

Máy Chủ Chí Tôn

Thông tin Server

 • Exp : x2000
 • Tỉ lệ Drop : 60%
 • Phiên bản : Season 6.15 Full Custom
 • Auto Reset in Game
 • Giới hạn Reset : 20 lần/ngày
 • Giới hạn Online : 5 tài khoản/PC
 • Antihack : Client-Server chống hack tối đa
 • Alpha Test : 14h00 Ngày 24/11/2023
 • Open Beta : 14h00 Ngày 25/11/2023

Tạo nhân vật

 • Đấu Sĩ (MG) : Cần 200 Level
 • Chúa Tể (DL) : Cần 250 Level
 • Thiết Binh (RF) : Cần 300 Level
 • Tạo NV mới : 0 Reset / 30000 Point
 • Tạo Guild : Cần 400 Level

Thông tin Sub

Thông tin / Sub 1 2
Quái vật
Giao dịch Không
Hòm đồ
PK (PvP) Không
Shop cá nhân không
Chao Golbin Không

Các Mốc Nạp Duy Trì Sever Được Cộng Dồn

Mốc Donate Nhận Được Ghi chú
1 Mốc Nạp InGame Bạn Vào Game
Rồi Vào Phần Nạp ATM Để Xem Chi Tiết
Số tiền nạp trên để duy trì sever
Admin không ép buộc bạn phải Nạp